Zaključili smo še drugi sklop delavnic za dijake Šolskega centra Postojna in Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna v projektu Spregovori, ki ga financira Active Citizens Fund. V prvem so se dijaki s članicami Društva za nenasilno komunikacijo pogovarjali o vrstah nasilja in o nenasilnem razreševanju konfliktov, v drugem pa smo jim najprej predstavili Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja v VIZ, ki so ga pripravili strokovni delavci obeh srednjih šol, nato pa so dijaki pripravljali vsebine za spletni priročnik, ki bo mladim iz vse Slovenije pomagal pri zaznavanju in odzivanju v primerih vrstniškega nasilja.

 

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2021-2024.