Z zaključkom šolskega leta smo končali tudi s sklopom delavnic za srednješolske profesorije na temo preprečevanja vrstniškega nasilja v projektu (Spre)govori, ki ga financira Active citizens fund. Pedagoški delavci obeh postojnskih srednjih šol, Šolskega centra Postojna in Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, so na delavnicah izdelali Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja, ki bo čez poletje dobil tudi grafično podobo, septembra pa ga bosta kolektiva potrdila in objavila na spletnih straneh ter izobesila v zbornicah.

V naslednjem šolskem letu bomo izvedli tudi serijo delavnic za dijake, v katerih bodo tudi sami izdelali priročnik za preprečevanje nasilja, ki bo namenjen njihovim vrstnikom.

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2021-2024.