V sodelovanju z Mladinskim centrom Postojna smo uspešno kandidirali na razpisu Active citizens fund za male projekte s projektom (Spre)govori, s katerim želimo nasloviti problematiko nasilja s predavanji in delavnicami za dijake, pedagoške delavce in otroke. Vsako od treh ciljnih skupin bomo usposobili, da bodo različne vrste nasilja lažje zaznali in se nanj v okviru svojih zmožnosti tudi ustrezno odzvali. Projekt (Spre)govori smo začeli pripravljati v času šolanja na daljavo. Strokovnjaki za področje nasilja so takrat začeli opozarjati, da bo prišlo do povečanja nasilja, zaradi zaprtja družbe pa je pomoč za žrtve postala manj dostopna. Težja dostopnost pomoči je še povečala problem, ki druži različne vrste nasilja (vrstniško, spletno, proti ženskam, spolno, proti hendikepiranim, nad LGBTIQ populacijo itd.) – o njih je težko spregovoriti. Tako žrtvam kot tudi opazovalcem, ki so nasilje opazili ali so se jim žrtve zaupale. Zaradi epidemije je postalo jasno tudi, da so pri zaznavi nasilja zelo pomembne šole. Partnerici v projektu sta tudi obe postojnski srednji šoli – Šolski center Postojna ter Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, kjer bomo izvedli sklop delavnic za šolski kader in za dijake. Na ta način želimo prispevati k povečanju zavedanja kaj nasilje sploh je, zakaj je o njem pomembno spregovoriti in kako lažni so stereotipi, s katerimi se žrtve neredko odpravi in zaradi katerih se ob nasilju pogosto ne ukrepa, zaradi česar žrtve o svojih izkušnjah še težje spregovorijo. Te dni potekajo predavanja in delavnice za strokovni kader obeh šol, začeli smo z rap delavnicami, kjer gre za sodoben pristop k aktivaciji mladih prek kreativnosti, poleti bodo potekale delavnice za osnovnošolce, jeseni pa začnemo z delavnicami za mlade na obeh srednjih šolah. Pri načrtovanju in izvedbi delavnic nam pomaga tudi Društvo za nenasilno komunikacijo.

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2021-2024.