Razpisni pogoji natečaja:

A) SODELOVANJE NA NATEČAJU

Na natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci iz občin Postojna in Pivka.

B) VSEBINA

Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka išče himno društva. Vsebina prispevkov naj bo vezana na delovanje društva in naše aktivnosti. Delovanje društva je predstavljeno na povezavi: https://youtu.be/EA-gLwGFjEs Predlagamo, da si pogledate video in tako dobite idejo za ustvarjanje. Nekaj aktivnosti društva predstavljamo tudi sproti na Facebook oziroma spletni strani.

C) OBLIKA PRISPEVKOV

Prispevki naj bodo v pdf. dokumentu poslani po e-pošti zpms.popi@gmail.com ali natisnjeni na naslov: Društvo prijateljev mladine PO-PI, Vilharjeva 14, 6230 Postojna.  V sklopu natečaja zbiramo literarne prispevke v pesniški obliki z naslovom in obveznimi podatki sodelujočega učenca. Pesem je lahko napisana v svobodni pesniški obliki ali eni od znanih pesniških oblik (sonet, balada …). Obvezni podatki so:

  • Ime in priimek in naslov avtorja
  • Starost
  • Osnovna šola
  • Razred in oddelek

D) DRUGI POGOJI NATEČAJA

Avtor ali skupina avtorjev se lahko prijavi z največ eno pesmijo.

E) TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

Natečaj traja od dneva javne objave natečaja na spletni in facebook strani društva do 10. 5. 2022.

Med prispelimi deli bomo izbrali eno pesem, ki bo predstavljala himno društva v prihodnjih letih. Del izbrane himne bo postal tudi slogan društva, ki ga bomo uporabili za izdelavo promocijskega materiala.

Za prejete izdelke si pridružujemo pravico, da jih bomo objavili na spletni in facebook strani društva. Rezultati bodo objavljeni 30. 5. 2022 na spletni strani društva (www.po-pi.si). Nagrajenca bomo obvestili po e-pošti.

Kriteriji ocenjevanja so: vsebina, sporočilnost, izvirnost, izvedba, kvaliteta.

Avtor izbranega dela bo nagrajen.

Prispevke pošljite po e-pošti zpms.popi@gmail.com ali na naslov: Društvo prijateljev mladine PO-PI, Vilharjeva 14, 6230 Postojna (s pripisom: Himna). Za vsa nadaljnja vprašanja pišite na zpms.popi@gmail.com.