Tokrat bodo prijave na letovanje v Pacugu potekale preko spletne prijavnice.

Spletne prijave za zdravstveno letovanje so zaradi zapolnitve mest zaprte.  

Spletna prijavnica za letovanje (brez zdravstva) je do 25. 5. od 20.00 na voljo na naslovu
https://www.po-pi.si/letovanje/

Po spletni prijavi je rezervacija veljavna tri dni. V tem času morate na naslov Vilharjeva 14, Postojna (Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka) dostaviti natisnjeno in izpolnjeno ter podpisano prijavnico. Če je ne dostavite, s tem mesto prepustite nekomu drugemu. Pri zdravstvenih prijavah je čas za dostavo prijavnice tri dni od spletne prijave, pri nezdravstvenih pa tri dni od prejetega obvestila o sprejetju.

Zdravstvene prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest za posamezen termin.

Pri prijavah brez zdravstvenega predloga letos uvajamo dodatno točkovanje, in sicer:

 • Otroci, ki v zadnjih 4 letih niso letovali v Pacugu – 5 točk.
 • Otroci, ki so letovali 1x – 4 točke.
 • Otroci, ki so letovali 2x – 3 točke.
 • Otroci, ki so letovali 3x – 2 točki.
 • Otroci, ki so letovali 4x – 1 točka.

Prednost bodo imeli otroci z večjim številom točk. V primeru, da bo na zadnjih prostih mestih več otrok z enakim številom točk, imajo prednost tisti, ki so spletno prijavo oddali prej. Starše otrok, ki bodo sprejeti, bomo v dveh dneh od spletne prijave obvestili o rezervaciji mesta.

Skupno število mest je 140, pri čemer jih je 20 namenjenih otrokom iz občine Pivka in 120 otrokom iz občine Postojna. Od tega je mest za zdravstveno letovanje 76 (10 za otroke iz občine Pivka), 10 mest je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin (ti letujejo prek Pomežika soncu in se na letovanje ne prijavljajo sami). Za nezdravstveno letovanje je mest 54.

Mesta za letovanje so torej razporejena:

 1. termin:
  • zdravstveno 38
  • nezdravstveno 32
 2. termin:
  • zdravstveno 38
  • nezdravstveno 22
  • pomežik soncu 10